Το πρώτο εφαρμοσμένο πρόγραμμα ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΑΣ στην Λακωνία ήταν το EQUAL (2002)

Γραφει ο Ηλιας Παναγιωτακακος


Αθόρυβα αλλά ουσιαστικά ξεκίνησε το πρώτο συλλογικό πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στην Λακωνία ,ενταγμένο το 2002 στο Πρόγραμμα EQUAL
Προϋπολογισμός: 500 – 700 εκατ. Δρχ. – Διάρκεια 3 έτη
Φορέας : Υπουργείο Εργασίας
Έτος : 2002
Συμμετέχοντες: Α.Π.Θ – ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και από Λακωνία:
Δήμος Κροκεών, Δήμος Γερονθρών, Σύλλογος Γυναικών ΕΡΓΑΝΗ (Γεράκι), Σύλλογος Γυναικών Κροκεών – Κυνίσκα (Κροκεές), ΕΛΛΑΔΑ T.V, Κ.Ε.Κ…..

Παρουσίαση Προγράμματος : Πνευματικό Κέντρο Κροκεών (20/7/2002)
Στόχοι : Τηλεκατάρτιση – τηλεεργασία, Δια Βίου μάθηση , ένταξη άνεργων γυναικών στην παραγωγική διαδικασία, δημιουργία μικρών παραγωγικών μονάδων παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων, δημιουργία Κέντρου – Δικτύου προβολής και προώθησης προϊόντων κλπ.

Το πρόγραμμα δούλεψε με σοβαρά αποτελέσματα και θα μπορούσε να είχε θετικότερα αν δεν προσέκρουε στα εμπόδια της γραφειοκρατίας , του τραπεζικού συστήματος αλλά και την αρωγή του κράτους στις καινοτόμους δράσεις της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
Εμπειρίες λοιπόν υπάρχουν και εφαρμοσμένες πολιτικές σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Η αξιοποίηση των ευκαιριών και τα εμπνευσμένα σχέδια που θα ωθήσουν τις γυναίκες να συστήσουν μικρές επιχειρηματικές – εμπορικές μονάδες.

Εγωιστικό μεν, αληθινό δε ότι για την Λακωνία είχα την πρωτοβουλία της διασύνδεσης ,κυρίως με τα Πανεπιστήμια.