Διεκδικήστε την αναδρομική δικαίωσή σας – από το 2017 – εάν η δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή έχει μειώσει το ποσοστό αναπηρίας σας [βιντεο]

του Παναγιώτη Αλεξανδράκη*

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και για την επαναφορά των υπευθύνων του ΕΦΚΑ στην πραγματικότητα, σημειώνεται πως ήδη από το 2017 το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί ότι δεν μπορεί η δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή του ΙΚΑ να μειώσει το ποσοστό αναπηρίας που έχει προσδιορίσει η πρωτοβάθμια επιτροπή του ίδιου ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση άσκησης προσφυγής αποκλειστικώς και μόνο του ασφαλισμένου.

Συγκεκριμένα, στην απόφαση 29/2017 του Α΄ Τμήματος του ΣτΕ (σχετικός σύνδεσμος: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/ste29.htm )

αναγράφεται: «σε περίπτωση που η δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή, επιλαμβανόμενη προσφυγής μόνο του ασφαλισμένου, κρίνει ότι η ιατρική του αναπηρία πρέπει να προσδιορισθεί σε ποσοστό υψηλότερο εκείνου που προσδιόρισε η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή, θα δεχθεί την προσφυγή κατά της γνωματεύσεως της τελευταίας ως άνω επιτροπής και θα καθορίσει το κατά την κρίση της προσήκον ποσοστό της ιατρικής αναπηρίας του ασφαλισμένου.». «Άλλως, αν δηλαδή κρίνει ότι η εν λόγω αναπηρία θα έπρεπε να προσδιορισθεί στο αυτό ή και σε χαμηλότερο ποσοστό, θα απορρίψει την προσφυγή, με συνέπεια να οριστικοποιηθεί το ποσοστό της ιατρικής αναπηρίας του ασφαλισμένου, που προσδιορίστηκε από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή».

Δυνάμει αυτής της απόφασης έχουν λυθεί πολλά ζητήματα από το 2017 έως σήμερα. Συνεπώς, η αναφορά της προισταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας κας Β. Αγαδάκου σε πρόσφατη ατομική γνωμοδότηση 28/2020 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κρίνεται ως πιθανή προσπάθεια αποπροσανατολισμού όσων μπορούν να δικαιωθούν δυνάμει της νομικά ισχυρότερης και προγενέστερης απόφασης του ΣτΕ.

Απορίας άξιο γιατί η ΕΣΑμεΑ πανηγυρίζει για ένα ζήτημα που έχει λυθεί ήδη από το 2017.

Καλούμε όσους τυχόν έχουν υποστεί μείωση του ποσοστού αναπηρίας τους από την Δευτεροβάθμια Επιτροπή να διεκδικήσουν την δικαίωσή τους αναδρομικά από το 2017 δυνάμει της απόφασης του ΣτΕ (απόφαση 29/2017).

Βιντεο ΕΔΩ

*Δικηγόρος