Μένουμε Σπίτι – free online παραστάσεις από το Εθνικό Θέατρο.

Το Εθνικό Θέατρο διαθέτει ελεύθερα το αρχείο του το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφίες, προγράμματα και δημοσιεύματα για τις παραστάσεις του από το 1932 έως και το 2006. Πολλές παραστάσεις από το 1994 και μετά περιλαμβάνουν και βίντεο το οποίο διατίθεται επίσης ελεύθερα προς το θεατρόφιλο κοινό.

Οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν στο αρχείο του Εθνικού Θεάτρου είτε χρονολογικά είτε αλφαβητικά σύμφωνα με το όνομα της παράστασης.

Το αρχείο είναι προσβάσιμο ΕΔΩ.