Επανέρχεται η Επιτροπή Κατοίκων Νέου Κόσμου – Ψυχικού Σπάρτης για την ανέγερση του 6ου δημοτικού σχολείου

Για μια ακόμα φορά οι κάτοικοι Νέου Κόσμου και Ψυχικού με έγγραφό τους παρεμβαίνουν σχετικά με τη δρομολόγηση της δημιουργίας του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης– 7ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης.

Αναφερουν :

ΘΕΜΑ : « Οριστικοποίηση-διαμόρφωση της υπ’ αριθμ. 29/19-02-2020 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου Σπάρτης περί « Ανέγερσης του 6ου Δημοτικού Σχολείου – 7ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης»

κ. Πρόεδρε , με την παρούσα επιθυμούμε να θέσουμε τα παρακάτω ερωτήματα :

Α΄: Για ποιο λόγο  στην υπ’ αριθμ. 29/19-02-2020 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Σπάρτης περί « Ανέγερσης του 6ου Δημοτικού Σχολείου – 7ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης» δεν έχει γίνει η προσμέτρηση των 8 ψήφων Αργειτάκου με τις 10 ψήφους των κατοίκων , ώστε να διαμορφωθεί η οριστική και νόμιμη απόφαση , η οποία , κατά πλειοψηφία (18 προς 12) εγκρίνει την ανέγερση του 6ου Δημ. Σχολείου – 7ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης και κατά συνέπειαν τη σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με την περιφέρεια Πελοποννήσου για τον σκοπό αυτό ;

Β΄: Πότε και με ποια διαδικασία θα αποκατασταθεί η σοβαρή αυτή εκκρεμότητα που αφορά εκφρασμένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ;

Με δεδομένο ότι στη συνεδρίαση της 26-2-2020 προσκομίσαμε επίσημα αποδεικτικά στοιχεία , τα οποία πιστοποιούσαν ότι το έργο της Μελέτης του 6ου Δημ. Σχολείου – 7ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2020 της Περιφέρειας Πελοποννήσου με εγκεκριμένο Προϋπολογισμό 469.362,37 ευρώ , οφείλετε να  προσμετρήσετε τις 8 ψήφους της παράταξης Αργειτάκου με τις 10 ψήφους που έλαβε η πρόταση των κατοίκων , αφού η θέση του κ. Αργειτάκου ήταν υπέρ των κατοίκων   «αν υπάρχει χρηματοδότηση» .

Στα πλαίσια αυτά κι εσείς μετά την ψηφοφορία απευθυνόμενος προς τον κ. Αργειτάκο είπατε (σύμφωνα με τα πρακτικά ) τα εξής :

«Οπότε θα διευκρινίσουμε αυτό και θα δούμε πού θα σας βάλουμε , Σταύρο».

Η θέση της παράταξης Αργειτάκου υπέρ της πρότασης των κατοίκων επιβεβαιώθηκε ΚΑΙ στη συνεδρίαση της 26 -2-2020 από τον κ. Καρμοίρη Ι. (απόντος του κ. Αργειτάκου) , ο οποίος , προηγουμένως , είχε λάβει γνώση του εγγράφου που πιστοποιούσε τη χρηματοδότηση του 6ου Δημ . Σχολείου – 7ου Νηπιαγωγείου .

Αναμένουμε την απάντησή σας και φυσικά την αποτύπωση και οριστικοποίηση της 29/19-02-2020 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου Σπάρτης περί « Ανέγερσης του 6ου Δημοτικού Σχολείου – 7ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης»  .