Συνέλευση της Επιτροπής Αγώνα Κατοίκων Δήμου Ευρώτα στη Σκάλα

Το συντονιστικό όργανο της επιτροπής αγώνα κατοίκων Δήμου Ευρώτα καλεί όλους τους κατοίκους της περιοχής ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 25/1 στις 6.00 Μ.Μ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΑΛΑΣ .

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην συνέλευση είναι τα ακόλουθα:

Θέμα 1ο: Απολογισμός της δράσης της επιτροπής στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Συνέλευση

Θέμα 2ο: Παρουσίαση των κυριοτέρων στοιχείων της μελέτης χωροθέτησης-επιπτώσεων της ΜΕΑ-ΧΥΤΥ που συνέταξε ο Καθηγητής Γεωλογίας κ. Αλ.Τζίτζιρας

Θέμα 3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις δράσεις και τις κινητοποιήσεις που θα υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα

Θέμα 4ο:Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την διεύρυνση του συντονιστικού οργάνου της επιτροπής

Οι φωτογραφίες και τα στοιχεία που ακολουθούν αποτελούν μέρος της μελέτης του Καθηγητή Γεωλογίας Αλ.Τζίτζιρα η οποία θα παρουσιαστεί στην Γενική συνέλευση.
(Τζίίτζιρας,2020).