Παράταση χορήγησης Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

0
66

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το αρ.Δ12α/Γ.Π.οικ.50273/1466/01-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων–Δ/νση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία, παρατείνεται η ημερομηνία λήξης, όπως ορίζεται από σχετική εγκύκλιο, για την ανανέωση και την έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες  έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Στη συνέχεια δεν θα είναι δυνατή η θεώρηση ή χορήγηση Δελτίων ΑΜΕΑ, παρά μόνο μετά την έκδοση της νεότερης εγκυκλίου για το έτος 2020.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση παρακαλούμε να απευθύνεστε στα  τηλέφωνα:   2731363234,   2731363227