Εθελοντική αιμοδοσία στο Καστόρι

0
60

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
ΩΡΑ 6,00-8,00 μ.μ.
στην Αίθουσα Π.ΜΠΑΚΗ