Β Μητρακος : Το Σπίτι

Του Βαγγέλη Μητράκου

Τα θέμελά του βαθιά στη γη .

Οι πέτρες του παιδιά της γης κι εκείνες .

Η λάσπη , που κράτησε τις πέτρες δεμένες γερά αδερφωμένες , από κόκκινο χώμα της γης .

Τα σενάζια του τοίχου και τα πρέκια στα παράθυρα από δέντρα γερά  , παιδιά παλικάρια της γης .

Και τα κεραμίδια  του σπιτιού , από της γης  τον πηλό τον ψημένο .

Γι’ αυτό , τούτα τα σπίτια  , τα βλέπεις  (και είναι) γεννήματα της γης , όπως τα βουνά , τα βράχια , τα ποτάμια , τα δέντρα  , οι ρεματιές …

Κι όταν τα ρίξει κάτω ο χρόνος …

«Χους ει και εις χουν απελεύσει…»

 *Φωτογραφία από το χωριό Καστανιά  Καρδίτσας πάνω στ’ Άγραφα

 6-7-2019