Μητράκος: Δήμος Σπάρτης – Φυσικό Περιβάλλον – Προτάσεις

Γράφει ο Βαγγέλης Μητράκος

Δήμος Σπάρτης
Φυσικό Περιβάλλον – Προτάσεις

– Προστασία ελεύθερων χώρων από μπαζώματα κι εναποθέσεις σκουπιδιών.
– Μέτρα νομοθετικής συμμόρφωσης για τα απόβλητα ελαιοτριβείων, βιοτεχνιών, βιομηχανιών κλπ.
– Ανάπτυξη δικτύου υδατο-δεξαμενών πυρόσβεσης.
– Πρόγραμμα διαρκούς προστασίας και ανάπλασης του Ευρώτα και των παραποτάμων του.
– Ξεκαθάρισμα του ασαφούς καθεστώτος κυριότητας παρόχθιων περιοχών, υπέρ του ποτάμιου συστήματο .
– Τουριστική αξιοποίηση των περιοχών στις οποίες υπάρχουν περιβαλλοντικές ευαισθησίες , με σεβασμό στο περιβάλλον.
– Λειτουργία του Βιολογικού Σπάρτης μέσα στα απόλυτα στάνταρ ασφαλείας.
– Αξιοποίηση του νερού του Βιολογικού για πότισμα του αστικού πρασίνου, για πλύση δρόμων και πλατειών προς περιορισμό των αιωρούμενων σωματιδίων, για πλύση των κάδων απορριμμάτων κ.α.
– Ριζική λύση του προβλήματος των αδέσποτων με τη δημιουργία δημοτικού κυνοκομείου.
– Υλοποίηση του φράγματος Κελεφίνας για ύδρευση και άρδευση.
– Εκπόνηση μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού για αναδάσωση, δασοπροστασία, αντιμετώπιση πυρκαγιών και πλημμυρικών φαινομένων. Ενίσχυση με εξοπλισμό των σωματείων εθελοντισμού και των ομάδων πυροπροστασίας.
– Ολοκληρωμένο σύστημα εναλλακτικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων με στόχο να εφαρμοστούν οι ισχύουσες συνθήκες και αρχές της Βιώσιμης- Αειφορικής Ανάπτυξης.
– Κλείσιμο του ΧΑΔΑ Αφυσού, αποκατάσταση και ανάπλαση του χώρου με όλες τις διεθνείς προδιαγραφές και μετατροπή του χώρου σε περιαστικό άλσος.
– Οριοθέτηση Εθνικού Δρυμού Ταϋγέτου ή Πάρνωνα (περιοχή φυσικού πλούτου προστατευμένη από κρατικούς κανονισμούς) ενταγμένου στο ευρύτερο δίκτυο Natura 2000.
– Αύξηση των χώρων πρασίνου της πόλης.
– Δημοτικά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων.
– Ανάπτυξη δικτύου αναπλάσεων σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους του δήμου, για περαιτέρω ανάδειξη τους.
– Δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Περιβαλλοντικού Μουσείου Ευρώτα στον δημοτικό χώρο τένις, στην όχθη του Ευρώτα.
– Παρεμβάσεις μέσα στην πόλη για βελτίωση του μικροκλίματος.