Ο Συλλογος Ομογενων Κροκεατων Αμερικης- Καναδα στηριζει το Καρναβαλι

0
204

Καρναβάλι Κροκεών 2019
Μια εξαιρετική παρουσίαση με εικόνα υψηλής ανάλυσης από τον ιστοχώρο Krokeai.gr  που επιμελείται ο συμπολίτης μας Χρήστος Κωνστιαντος. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα μας και μας στείλατε την οικονομική προσφορά σας για το καρναβάλι. Όσοι δεν το έχετε κανει ακόμα παρακαλούμε μην αμελείτε στείλετε την προσφορά σας το ταχύτερο.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=DXF8tFjB-lE

59ο Καρναβάλι Κροκεών 2019

Αγαπητοί Κροκεάτες, φίλοι
Τα τελευταία χρόνια ο σύλλογος μας πλέον αποτελεί ένα από τους βασικούς οικονομικούς υποστηριχτές του Καρναβάλου στο χωριό μας. Δυστυχώς η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει εξασθενίσει τα πάντα ώστε το κράτος και ο Δήμος Ευρώτα να αδυνατούν να υποστηρίξουν το Καρναβάλι όπως και στο παρελθόν.
Όπως και πέρυσι ό σύλλογος φίλων Καρνάβαλου στο χωριό μας απεύθυνε έκκληση όπως στείλουμε την οικονομική μας ενίσχυση όσο το δυνατόν γρηγορότερα ώστε να αποτελέσει το σπόρο εκκίνησης των εργασιών του 59ου Καρναβάλου.
Ο σύλλογός ανταποκρινόμενος απέστειλε το ποσό των 2000 ευρώ ($2400 περίπου δολ Αμερικής)
Συγχωριανοί,
Όπως όλοι γνωρίζουμε οι ανάγκες του συλλόγου μας για οικονομική ενίσχυση φορέων στο χωριό μας όλο και πληθαίνουν.
Τα συνέδρια μας τελευταία δεν αφήνουν πλέον τα έσοδα που άφηναν στο παρελθόν. Για να ανταποκριθούμε στις μεγάλες ανάγκες που μας παρουσιάζονται μετράμε στην ετήσια συνδρομή των μελών ( $50 κατα οικογένεια ) και στις προσωπικές δωρεές των μελών μας.
Απευθυνόμαστε όμως και σε όλους εμάς τους Κροκεάτες και φίλους της διασποράς να βοηθήσουμε ανάλογα με τη δύναμη μας την ποιό σπουδαία αυτή εκδήλωση στο χωριού μας το Καρναβάλι Κροκεών, το Καρναβάλι της Λακωνίας.

Ευχαριστούμε όλους όσους εσάς ανταποκριθήκατε στην έκκληση μας τα τελευταία χρόνια και σας ενθαρρύνουμε να συνεχίσετε την υποστήριξή σας.
Το ταχύτερο δυνατό, παρακαλούμε αποστείλατε την συνδρομή  η δωρεά σας στην παρακάτω διεύθυνση:
Krokeai Society , USA & Canada
c/o George Theodorakos
48
East Homestead Ave.
Palisades Park, NJ 07650

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Δρ. Ειρήνη Γορανίτη, πρόεδρος
Δρ. Ιωάννης Μεριανός, επίτιμος πρόεδρος
Δημητράκης Κουτσοβασίλης, 1ος αντιπρόεδρος
Τάκης Αλεποχωρίτης, 2ος αντιπρόεδρος.
Τάσος Κατσέτος 3ος αντιπρόεδρος
Γιάννης Γορανιτης,Αντιπρ. & Βοηθός γραμματέα
Γεώργιος Θεοδωράκος, ταμίας
Δημήτρης Κατσέτος, γραμματέας

ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ  $50

Karnavali Krokeon 2019
An excellent HD presentation by the Krokeai.gr website, managed by our fellow Koreati Christos Konstiantos..
Many thanks to those of you who responded to our call by sending us your financial support. 
Those who have not responded yet please do so as soon as possible.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=DXF8tFjB-lE

59th Karnavali of Krokees 2019

Dear Krokeates and Friends
In recent years our organization has become one of the main financial supporters of the Carnival in our village. Unfortunately, the financial crisis in Greece has weakened everything so that the State and the Municipality of Eurotas are unable to support the Carnival as in the past.
As in last year the Association Friends of the Carnival in our village, has appealed to us to send our financial support as soon as possible as it will become the seed that will kick start the 2019, 59th Carnival.
In response we forwarded the amount of 2,000 euros ($ 2400 approximately)

Members and friends.
As we all know, our organization’s financial needs in support of our village are increasing.
Our annual conventions are no longer bringing in the revenue we were used to in past years. In order to meet the great needs presented to us, we count on the annual membership/Dues ($ 50 per family) and on the personal donations of our members.
We also appeal to all of you Krokeates and friends of the diaspora to help according to your ability, this greatest event held in our village the Carnival of Krokees, the Carnival of Laconia.

We thank all of you who have responded to our appeal in recent years and we encourage you to continue your support.
As soon as possible, please send your Membership Dues and or donation to the following address:

Krokeai Society, USA & Canada
c / o George Theodorakos
48 East Homestead Ave.
Palisades Park, NJ 07650

The Board of Directors
Dr. Irene Goranitis, president
Dr. Ioannis Merianos, Honorary President
Dimitrakis Koutsovassilis, 1st Vice President
Takis Alepohoritis, 2nd vice president.
Tasos Katsetos 3rd Vice-President
John (Yianni) Goranitis,VP & assist. secretary
George Theodorakos, treasurer
Dimitri Katsetos, secretary

HAVE YOU PAID YOUR DUES!! $ 50