“Εν Δήμω: Προτάσεις ανασχεδιασμού του οργανωσιακού μοντέλου του Δήμου Σπάρτης”

Του Βαγγελη Μητρακου

Οι δημοτικές αρχές , πέρα από τους οραματισμούς , τις ιδέες και τους στρατηγικούς σχεδιασμούς , πρέπει να διαθέτουν στο «οπλοστάσιό τους» κι επαρκή , επιστημονικά τεκμηριωμένα πρότυπα οργάνωσης , τα οποία θα τους επιτρέψουν ( χωρίς χρονοτριβές και με ποιοτικά χαρακτηριστικά) να επιτυγχάνουν τους στόχους τους .

Στα πλαίσια αυτά , τον Μάιο 2014 , εκδόθηκαν στην Αθήνα τα αποτελέσματα ερευνητικής εργασίας με τίτλο :

«Προτάσεις Ανασχεδιασμού των Οργανωσιακών Μοντέλων των δήμων Θεσσαλονίκης , Καρπενησίου , Πρεσπών, Σκοπέλου και Σπάρτης» .

Την έρευνα και τη δημοσίευση έκαναν οι :

-Ευάγγελος Δρυμπέτας , Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών , Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης , και

Θεμιστοκλής Λαζαρίδης , δρ , αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας, πρόεδρος τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, μέλος της Συγκλήτου .

Στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή ερευνητική εργασία παρατίθενται (μεταξύ άλλων πολλών) οι βασικές σχεδιαστικές αρχές των οργανωτικών σχημάτων των ως άνω δήμων , το πρότυπο του οργανωτικού σχήματός τους και η εφαρμογή του προτύπου στους δήμους αυτούς , που για τον δήμο Σπάρτης , συνοπτικά , καταλήγει στα εξής :

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

-Το οργανόγραμμά του βασίζεται στις παραδοσιακές δομές του δήμου και στο πρότυπο της ΕΕΤΑΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ).

-Ο δήμος Σπάρτης έχει πολλά προβλήματα οργάνωσης και δομών , λόγω έλλειψης σαφούς κατεύθυνσης στη δόμηση του οργανογράμματος και των υπηρεσιών του δήμου . Υπάρχει λειτουργική διασπορά των υπηρεσιών και παρουσιάζεται το φαινόμενο της παράλληλης ανάθεσης αρμοδιοτήτων .

-Η γεωγραφική και λειτουργική κατανομή του προσωπικού παρουσιάζει αναντιστοιχία με τις ανάγκες του δήμου .

-Έλλειψη καθαρής λειτουργικής διάρθρωσης και διαχωρισμού πολιτικής διάστασης από αυτήν της εκτελεστικής – παραγωγικής διάστασης .

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

-Μεταφορά των δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου υπό τον άμεσο έλεγχο του δήμου .

-Επαναπροσδιορισμός των τμημάτων και των διευθύνσεων και δημιουργία διευθύνσεων με βάση τη λειτουργία που επιτελούν .

-Ενίσχυση του στρατηγικού χαρακτήρα του δήμου σε θέματα ανάπτυξης ,

-Αναδιοργάνωση των διοικητικών , οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του δήμου.

-Δημιουργία τμήματος διαχείρισης κρίσεων , και τμημάτων προτυποποίησης και διαχείρισης ποιότητας .

-Δημιουργία και λειτουργία τμήματος εσωτερικού ελέγχου στο δήμο Σπάρτης .

Η σημαντική αυτή επιστημονική έρευνα που παραμένει , δυστυχώς , επί πέντε χρόνια στην αφάνεια , θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ισχυρού ενδιαφέροντος και μελέτης εκ μέρους των υποψηφίων δημάρχων Σπάρτης , ώστε να αξιοποιηθεί , στο μέτρο του εφικτού , και να γίνει εργαλείο της ζητούμενης ανάπτυξης του δήμου Σπάρτης .

7-3-2019