Παρατείνεται η ημερομηνία για τα δελτία μετακίνησης ΑμΕΑ

0
28

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το αρ. Δ12α/ΓΠ.οικ.70170/2224/31-12-2018 (ΑΔΑ Ω0ΛΑ465Θ1Ω-ΒΘΜ) έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Δ/νση Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία(ΑμεΑ) παρατείνεται η ημερομηνία λήξης για την ανανέωση και την χορήγηση νέων Δελτίων Μετακίνησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες έως την 28η Φεβρουαρίου 2019. Στη συνέχεια δεν θα είναι δυνατή η θεώρηση ή χορήγηση Δελτίων ΑΜΕΑ, παρά μόνο μετά την έκδοση της νεότερης εγκυκλίου για το έτος 2019. Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα:

2731363234, 2731363230, 2731363227

ΦΛΕΒΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ