Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημου Μονεμβασιας

krokeai.gr
krokeai.gr Αύγουστος 9, 2018 13:06

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στους Μολάους (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου)  στις 13  Αυγούστου  τ.ε.  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα πιο κάτω  θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. 1. «Περί εγκρίσεως εισηγητικής έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2018»

Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος & κ. Χριστάκος Σταύρος.

 

 1. 2. «Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων τρέχοντος έτους».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

 

 1. 3. «Περί συμμετοχής του Δήμου στο Φεστιβάλ «Σπάρτη – Παγκόσμια Πόλη».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

 

 1. 4. «Περί αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 91.700,00 € για την Επισκευή – Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Μονεμβασίας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

 

 1. 5. «Περί αγοράς μετοχών των Μετόχων Ιδιωτικών Συλλογικών Φορέων της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. από το Δήμο Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

 

 1. 6. «Περί απευθείας αγοράς ακινήτου στην Τ.Κ. Παπαδιανίκων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σουρλάς Ιωάννης.

 1. 7. «Περί αποδόσεως και κατανομής επιχορήγησης για επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων».

Εισηγητής: κ. Κολλιάκος Ιωάννης Εντεταλμένος Δ.Σ. για θέματα Παιδείας & Αθλητισμού.

 

 1. 8. «Περί εγκρίσεως σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 100 αυτού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 600.000,00 € – Ορισμός μελών (Τακτικός-Αναπληρωτής) για την Επιτροπή Παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

 

 1. 9. «Περί εγκρίσεως σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 100 αυτού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018, μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και της περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση εισόδου Γυμνασίου – Λυκείου Μολάων για την δημιουργία πρόσβασης ΑΜΕΑ», προϋπολογισμού 237.145,40 € – Ορισμός μελών (Τακτικός-Αναπληρωτής) για την Επιτροπή Παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κων/νος Μαυρομιχάλης.

 

 1. 10. «Περί χορηγήσεως παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης Σεπτεμβρίου 2016».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

 

 1. 11. «Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

 

 1. 12. «Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα χειμάρρων Δ.Δ. Λαχείου Δήμου Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

 

 1. 13. «Περί εγκρίσεως του 2ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Νεάπολης».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κουτσονικολής Χαράλαμπος.

 

 1. 14. «Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση δρόμου Αγίου Φωκά –Μονεμβασίας Δ.Ε. Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

 

 1. 15. «Περί εγκρίσεως του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδων» Δήμου Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

 

 1. 16. «Περί εγκρίσεως και οριστικής παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτη – Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ της ΕΕΛ οικισμού Πλύτρας, με σκοπό την απεριόριστη άρδευση».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

 

 1. 17. «Περί εγκρίσεως των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης της Μελέτης «Αποκατάστασης κτιρίου ΣΥΚΙΚΗΣ και μετατροπή του σε κέντρο αθλητικών – πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

 

 1. 18. «Περί διακοπής εργασιών του έργου «Αξιοποίηση Τουριστικού Περιπτέρου Τ.Κ. Μονεμβασίας Δήμου Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

 

 1. 19. «Περί ορισμού Επιτροπής Παραλαβής Έργου»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βουνελάκης Γεώργιος.

 

20

. «Περί εξετάσεως αιτήματος του κ. Μιχελάκου Δημητρίου για διαμόρφωση εδάφους για τη δημιουργία χώρου πρασίνου σε κοινόχρηστο χώρο εντός του οικισμού της Τ.Κ. Συκέας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

 

 1. 21. «Περί εγκρίσεως κάλυψης των εξόδων κηδείας απόρου κατοίκου του Δήμου Μονεμβασίας».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος.

 

 1. 22. «Περί χορηγήσεως χρηματικού βοηθήματος σε κάτοικο του Δήμου Μονεμβασίας»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαυρομιχάλης Κων/νος.

 

 Στη συνεδρίαση καλούνται να παρευρίσκονται  οι κ.κ.  Προϊστάμενοι  των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

krokeai.gr
krokeai.gr Αύγουστος 9, 2018 13:06
krokeai.gr

Αρχείο

ο καιρος στη Λακωνια

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Δρομολόγια Πλοίων από και προς Γύθειο

Το τελευταιο βιντεο του krokeai.gr

Δειτε ΟΛΟ το φωτογραφικο υλικο του krokeai.gr [2009-2018]
 

Δειτε ΟΛΑ τα βιντεο του krokeai.gr

 

Δειτε τις Κροκεες απο ψηλα