Καταστατικο και νομικες εξελιξεις στην Γ.Σ του Συνεταιρισμου Κροκεων.

Εγινε χθες  [24-4-2017] στην αιθουσα του Π.Κ. Κροκεών  μετά τη διακοπείσα συνεδρίαση της 23-4-2017  η Γ.Σ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κροκεών μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία έχει ήδη γνωστοποιηθεί νόμιμα  με θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Τροποποίηση Καταστατικού για εναρμόνιση με το Νόμο 4384/2016
  2. Ενημέρωση για νομικές εξελίξεις

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται στη συνέλευση παραπάνω από το ½ των ταμειακώς εντάξει μελών του Συνεταιρισμού και επομένως υφίσταται η απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία , ορίστηκε Πρόεδρος για να διευθύνει τις εργασίες της συνέλευσης καθώς και Γραμματέας .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης έθεσε το θέμα της Τροποποίησης του Καταστατικού.

Αφού έγινε ανάλυση των διατάξεων του Νέου Νόμου 4384/2016  βάσει του οποίου θα λάβει χώρα η τροποποίηση , ομόφωνα τα μέλη ενέκριναν και ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της εναρμόνισης του καταστατικού με τις νέες διατάξεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. γνωστοποίησε στα μέλη ότι ορίστηκε και δεύτερος δικηγόρος για τις υποθέσεις του Συνεταιρισμού , η συνέταιρος και δικηγόρος Αθηνών Παναγιώτα Παντελεάκη η οποία μαζί με την πρώτη δικηγόρο του Συνεταιρισμού Ανδρομάχη Δημητροπούλου, ενημέρωσαν τα μέλη για την πορεία των νομικών υποθέσεων.

Τα μέλη εξέφρασαν τη ζωηρή τους ανησυχία και απορία για την καθυστέρηση του ποινικού σκέλους της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης  δημιούργηθηκε ένταση στη συνεδρίαση με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθεί η ενημέρωση και ο Πρόεδρος να λήξει τη συζήτηση και να λυθεί η συνεδρίαση.