<< ΘΑ ΖΗΣΕΙ Ή ΘΑ ........ΣΒΗΣΕΙ>>

Το krokeai.gr με χαρά δημοσιεύει παρέμβαση του συμπολίτη μας Χαρίλαου Αλειφερόπουλου, για την αντιμετώπιση της κρίσης του

Συνεταιρισμού και την αναγκαιότητα μιας νέας εκσυγχρονιστικής αρχής.