Πανηγύρι Καραβά 2016

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καραβά διοργανώνει και φέτος το καθιερωμένο παραδοσιακό λαϊκό του γλέντι,...
Το λογότυπό του παρουσίασε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καραβά